شکوه،عظمت، زیبایی و باز هم شنل
کارل لگرفیلد این بار در Chanel Metiers d’Art 2018

خود که معمولا اواخر هر سال میلادی برگزار می شود، فلش بکی به گذشته خود داشته و منبع الهامات خود را با نگاهی به زادگاهش انتخاب کرده است؛

“شهر شمالی هامبورگ در آلمان،بندر اصلی حمل و نقل اروپا “در این لباسها عناصر شهر بندری،پارچه سازی و قلاب دوزی ها، خطوط راه راه و کلا حال و هوای ملوانی دیده می شود که با سبک و سیاق کوکو پیوند داده شده است.

کلاه هایی به شکل و شمایل ملوانان و کشتیرانان، کفشهای بند دار، یقه های ملوانی وموهای بافته شده از المانهای بارز در این شو بودند.

در پایان رژه با شکوه مدل ها کارل همراه با پسر خوانده اش روی صحنه قدم گذاشت و مورد تشویق حضار قرار گرفت.