پارچه ی گلدار در گذر زمان
هنگامی که شما به پارچه های چاپی فکر می کنید، چه چیزی به ذهنتان می آید؟ در حال حاضر، ما الگوهای گلدار زیادی در ذهن داریم، در حالی که پارچه های گلدار شاید یکی از مهمترین مباحث در همه زمینه ها باشد. به لحاظ زیبایی و در دسترس بودن در یک میلیون رنگ، بافت و سبک، ما احتمالا حداقل یک لباس گلدار یا پیراهن گلدار آویزان در گنجه داریم. امروزه همه جا پارچه های گلدار یک قفسه را به خود اختصاص می دهند ، اما چگونه این طرح رایج شد؟ مطمئنا آنها لمسی از زیبایی را به لباس می دهند، اما هر نوع تصویر دیگری نیز می توانست باشد ولی چرا گل ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند؟! زیبایی شناسی تنها بخشی از معادله است. مدت ها پیش گلها معنای عمیق و نمادینی بودند، که مردم آرزو داشتند به لباس هایشان وارد شود. علاوه بر داشتن نماد جهانی زنانه، “زبان گل” در فرهنگ ها و دوره های مختلف رواج پیدا کرد و مجوز تنوع در طراحی و نساجی را گرفت. منشا پارچه گل می تواند در آسیا یافت شود، جایی که گل یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ است. اعتقاد بر این است که گلهای چاپی در شرق به وجود آمده است. سپس به شرق و از شرق به آسیا رفته است. اولین معامله گران از شرق، ابریشمی زیبا را که با طرح های گل های عجیب و غریب چاپ شده بود به ارمغان آوردند و آنها را با قیمت های بسیار بالا فروختند. این ابریشم های تزئینی بسیار گران قیمت بودند و فقط اروپای غنی می توانستند در آن زمان از آنها استفاده کنند.